Казуси за Международно Висше Бизнес Училище

Поръчайте, своят професионално разработен казус за МВБУ /Международно Висше Бизнес Училище/ !

 • Дългогодишен опит в изготвянето на казуси за МВБУ
 • Доказани автори
 • Проверка на всеки казус за плагиатство, съобразно изискванията на университета – MOODLE и Turnitin

Поръчайте своя, казус за МВБУ тук !

Повече, за това как работим, може да намерите, в секция “Често Задавани Въпроси” !

Казуси МВБУ – БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

 • Бизнес статистика
 • Връзки с обществеността
 • Данъци и данъчна администрация
 • Европейска икономическа интеграция
 • Защита на информацията
 • Информационни технологии в бизнеса
 • Логистика
 • Макроикономика
 • Маркетинг
 • Международен бизнес
 • Международни икономически отношения
 • Международни отношения
 • Международни финанси
 • Микроикономика
 • Моделиране и анализ на решения
 • Организационно поведение
 • Основи на правото
 • Основи на управлението
 • Писмени и устни комуникации
 • Психология
 • Публични финанси
 • Социология
 • Стопанска история
 • Стратегическо управление
 • Счетоводство
 • Търговско право
 • Управление на иновациите
 • Управление на кариерата
 • Управление на операциите
 • Управление на проекти
 • Управление на човешките ресурси
 • Управленско счетоводство
 • Философия
 • Финанси

Казуси МВБУ – МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

 • Административно право
 • Бизнес политика
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Количествени методи в управлението
 • Корпоративни финанси
 • Маркетингова стратегия
 • Маркетингови проучвания
 • Обществени поръчки
 • Патентно право и интелектуална собственост
 • Планиране и контрол при проектно управление
 • Потребителско поведение
 • Правно регулиране на маркетинговата дейност
 • Публична администрация
 • Управление на международни проекти
 • Управление на продажбите
 • Управление на проекти и програми
 • Управление на проекти по програмите на ЕС
 • Управление на риска
 • Управление на човешките ресурси
 • Управленско счетоводство
 • Финансов анализ на фирмата
 • Финансово право
 • Финансово управление на проекти
 • Фирмен протокол
 • Ценова и дистрибуционна политика

казуси МВБУ